Stem en Spraak

Logopedie aan de Amstel

home > contact/aanmelden

Contact

Stem en Spraak, Logopedie aan de Amstel , sinds maart 2013 gevestigd aan:
Herengracht 500
1017 CB Amsterdam
020 - 4 203 241 Tijdelijk ook te bereiken op 06 41 527 526

E ltencate@xs4all.nl

Aanmelden bij Stem en spraak, Logopedie aan de Amstel

Als u bent verwezen door een huisarts of medisch specialist zal de arts u een schriftelijke verwijzing meegeven die u mee moet nemen naar de eerste afspraak bij de logopedist. U kunt de afspraak maken door te bellen naar 020-4 203 241 (praktijk in Amsterdam) of een e-mail te sturen: ltencate@xs4all.nl.

U kunt zich ook op eigen initiatief aanmelden zonder eerst naar een (huis)arts te gaan. Dit wordt Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) genoemd. In dat geval doen wij een korte screening voorafgaand aan het logopedisch onderzoek en doen hiervan verslag aan uw huisarts. De kosten van deze screening worden geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de zorgverzekeraar.

Let op: als een arts u verwijst moet u een verwijzing meekrijgen. Zonder verwijzing naar de logopedist gaan kan alleen als u op eigen initiatief komt.


Tarieven en declareren

Logopedie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen. Het is raadzaam uw polisvoorwaarden na te lezen over de hoogte van het eigen risico, vergoeding van de screening bij directe toegankelijkheid, vergoeding van welke stoornissen etc.

Het tarief voor logopedische behandeling is € 40,05 per sessie. Soms gelden andere tarieven, afhankelijk van de zorgverzekeraar met wie de praktijk een contract heeft. U kunt via de website van de zorgverzekeraar bekijken of de praktijk gecontracteerd is. Wanneer dit niet zo is, ontvangt u een nota en is het tarief als bovengenoemd. Een groot deel van de kosten kunnen achteraf worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

De meeste zorgverzekeraars met wie de praktijk een contract heeft vragen om een rechtstreekse declaratie door de logopedist van de kosten. U krijgt in dat geval geen nota. Uw zorgverzekeraar zal u regelmatig een overzicht sturen van de logopedische behandelingen die u heeft gehad en die zijn vergoed. Bij bepaalde zorgverzekeraars is rechtstreekse declaratie niet mogelijk. U krijgt dan maandelijks een nota. Als u de nota voldaan hebt kunt u bij de zorgverzekeraar de vergoeding van de kosten regelen.

------------------
De Utrechtse vestiging van Stem en Spraak, Praktijk voor Logopedie L. ten Cate
is per 1 april 2015 overgenomen door de heer J.J. van der Kooij onder de nieuwe naam:
Logopediepraktijk Van der Kooij
en bevindt zich op hetzelfde adres:
GZC Binnenstad
Van Asch van Wijckskade 28
3512 VS Utrecht