Stem en Spraak

Logopedie aan de Amstel

home > soorten klachten

Soorten klachten

De praktijk is gespecialiseerd in het behandelen van stemklachten, maar ook andere klachten over het spreken, zoals artikulatie en spreektempo, en andere mondfuncties zoals ademen, veelvuldig/overmatig boeren, slikken en afwijkend mondgedrag, worden behandeld.

Voorbeelden van klachten zijn:

op het gebied van stem en adem:

heesheid, schorheid, krakerigheid, wegvallen van de stem, een gespannen stem, keelpijn, moe worden van het spreken, buiten adem raken bij het spreken, overslaan van de stem, problemen hebben met het stemvolume, een te zachte stem, krachtverlies, monotoon spreken, heesheid bij COPD, astma of allergie

op het gebied van de zangstem:

overbelasting, toonhoogte-verlies, verminderde klankkwaliteit, problemen met de stembreuk of registerbreuk, onvoldoende ademsteun, intonatieproblemen

op het gebied van spraak:

- 'slissen'
- geen tongpunt-r kunnen maken (zangers)
- onduidelijk of 'binnensmonds' spreken, anderen verstaan u slecht, te snel spreken, haperen, over de woorden struikelen
- de uitspraak van het Nederlands willen verbeteren als u een andere moedertaal hebt, de uitspraak van het Standaard Nederlands (het vroegere 'ABN') willen verbeteren als u een dialect spreekt of spreekt met een accent

N.B.: sommige artikulatieklachten worden mogelijk niet vergoed: kijk altijd in de polis van uw zorgverzekeraar.

op het gebied van overige mond- en keelfuncties:

- slikklachten, problemen met mondgewoonten zoals open mond gedrag, een verkeerde tongligging (vaak bij verwijzing van de orthodontist of tandarts) en 'slissen'

- veelvuldig (overmatig) boeren, ook wel genoemd supragastrisch boeren

- het meer dan normaal 'inslikken' van lucht, ook wel genoemd aerofagie

- rumineren, het opgeven van voedsel (het weer naar boven komen van maaginhoud nadat voedsel is ingeslikt), soms samengaand met boeren